Conot
Izzivi v Sloveniji ob prehajanju v nizkoogljično družbo
Torek, 03 Avgust 2010 15:38
Center odličnosti nizkoogljične tehnologije (CO NOT) je s pomočjo financerjev – Evropske unije preko Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republike Slovenije - nastal v času intenzivnih premikov na področju iskanja obnovljivih virov energije ter smotrne porabe le-te. Pred nami in celotnim svetovnim gospodarstvom so izzivi, s katerimi se do sedaj družbe še niso srečale. Jasno namreč je, da se zaloge fosilnih goriv zmanjšujejo in z njihovo visoko porabo delamo naravi in našemu okolju škodo. Podnebne spremembe so dejstvo, ki ni zanemarljivo, kajti na daljši časovni rok bodo nujno vodile do sprememb v načinu življenja, v navadah ljudi in ljudstev, selitve.

CO NOT v konzorciju združuje ključne slovenske potenciale na področju nizkoogljičnih energijskih virov in uporabe teh virov v stacionarnih in mobilnih porabnikih. Naš namen je sončno energijo pretvarjati v električno energijo in jo shranjevati v akumulatorjih in superkondenzatorjih (litijeve tehnologije) ali pa jo bomo pretvarjali v vodik, ki ga bomo uporabili v gorivnih celicah (vodikove tehnologije). Litijeve in vodikove tehnologije sestavljajo celoto, ki bo v prihodnosti pokrivala velik spekter porabnikov (npr. hibridni in električni avtomobili, energijska oskrba stavb itd.).

V CO NOT sodeluje 22 partnerjev, 12 laboratorijev iz dveh raziskovalnih inštitutov (Kemijski inštitut in Institut Jožef Stefan), Univerza v Ljubljani s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteto za strojništvo, Univerza v Novi Gorici ter 10 industrijskih partnerjev (Domel, Inea, TEŠ, HSE, Petrol, Silkem, Iskra Tela, Cinkarna, Mebius in RCVT).

Prednosti CO NOT so torej zavedanje o energetskih izzivih, usmerjenost v nizkoogljične tehnologije, multidisciplinarnost, pa tudi komplementarnost znanj partnerjev, ki pokrivajo skoraj vsa področja, potrebna za razvoj litijevih in vodikovih tehnologij na osnovi primarne sončne energije.
CO NOT sestavljata dva glavna stebra raziskav, ki pokrivata celoten spekter dejavnosti – od bazičnih raziskav novih materialov za pretvorbo sočne energije v elektriko ali vodik, priprave naprav za pretvorbo sočne energije, raziskave materialov in priprave prototipov naprav, ki izkoriščajo vodikovo ali električno energijo, izdelave sistemov naprav in nenazadnje trženja novih visokotehnoloških izdelkov oziroma produktov. Na vseh ravneh gre izključno za dejavnosti, ki namesto sedanjih fosilnih goriv uvajajo proizvodnjo in uporabo energijskih nosilcev z nizkim odsotkom emisije ogljika oziroma brez ogljikovih emisij, kar bo zmanjšalo delež emisij, ki jih proizvajamo pri nas in širše.

Sistematičen prehod v nizkoogljično družbo je lahko zelo kompleksen. Prepričani smo, da smo v naš CO vključili bistvene slovenske potenciale, ki omogočajo skladen in celovit, predvsem pa sistematičen razvoj naprednih tehnologij, ki bodo pospešili prehajanje Slovenije v nizkoogljično družbo. Večina vključenih partnerjev predstavlja gonilno silo na svojem področju, ne le znotraj Slovenije, ampak tudi v evropskem ali celo svetovnem prostoru. Vsekakor pa naš CO ostaja odprt tudi za nove partnerje ter podpira možnosti skupnih projektnih prijav z zunanjimi partnerji, bodisi v slovenskem bodisi mednarodnem okviru.

Končni cilj CO NOT je naše aktivnosti razširiti na vso slovensko družbo. Ta cilj je pravzaprav nujen, saj so zaloge fosilnih goriv omejene. Več kot smiselno je, da alternative začnemo pospešeno razvijati že danes.


kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map