Conot
Obisk ministra za visoko šolstvo znanost in tehnologijo g. Gregorja Golobiča v centru odličnosti niizkoogljične tehnologije
Četrtek, 03 Junij 2010 01:00
Dogodek: Obisk ministra za visoko šolstvo znanost in tehnologijo g. Gregorja Golobiča v centru odličnosti niizkoogljične tehnologije
Čas: četrtek, 17. junij 2010 ob 10. uri
Kraj: velika sejna soba Cinkarne Celje
Organizator: Center odličnosti nizkoogljične tehnologije, CO NOT, Cinkarna Celje in MVZT

Razpravljalci:
- prof. dr. Miran Gaberšček, direktor CO NOT
- mag. Marijan Vidmar, Inea d.o.o.
- ga. Nikolaja Podgoršek Selič, članica uprave in tehnična direktorica Cinkarne Celje

Sodelujoči na tiskovni konferenci:
- g. Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo znanost in tehnologijo
- prof. dr. Miran Gaberšček, direktor CO NOT

Kratka predstavitev namena delovanja CO NOT:
Iskanje novih energetskih rešitev je eden ključnih izzivov, s katerim se človeštvo sooča v tem trenutku. V svetu že potekajo številne aktivnosti v tej smeri, naložbe v ustrezne raziskave in aplikacije skokovito naraščajo. V slovenskem prostoru je takšnih aktivnosti žal precej manj. CO NOT še posebej zagovarja usmeritve, ki bodo zagotovile okolju prijazne načine pridobivanja in porabe energije.

CO NOT sestavljata dva glavna stebra raziskav, ki vodita od sonca do gorivnih celic oziroma do baterij/superkondenzatorjev in sta med sabo tesno povezana ter v veliki meri odvisna drug od drugega, zato bi bil denimo razvoj le enega stebra dolgoročno vprašljiv. Na primer, če želimo razvijati avtomobil na električni pogon, moramo hkrati razvijati nove vire električne in vodikove energije – slednjo pa moramo pridobivati iz nizkoogljičnih virov (denimo sončne energije ipd.), ne pa iz fosilnih virov, saj sicer električni avto nima pravega smisla.

Ti primeri kažejo, da je sistematičen prehod v nizkoogljično družbo lahko zelo kompleksen. Prepričani pa smo, da smo v CO NOT vključili vse bistvene slovenske potenciale, ki omogočajo skladen in celovit, predvsem pa sistematičen razvoj naprednih tehnologij, ki bodo pospešili prehajanje Slovenije v nizkoogljično družbo. Večina vključenih partnerjev predstavlja gonilno silo na svojem področju, in sicer ne le znotraj Slovenije, ampak tudi v evropskem ali celo svetovnem prostoru.

Na nekaj konkretnih primerih to pomeni:
a) Eden od partnerjev (Domel d.d.) sodi med glavne svetovne dobavitelje ene od komponent gorivnih celic (puhala).
b) Vsi raziskovalni partnerji so že sodelovali vsaj v enem evropskem (FP5-FP7) projektu na temo vodikovih, litijevih ali solarnih tehnologij (ki predstavljajo ključne vogale trikotnika v tem CO).
c) Več raziskovalnih partnerjev je bilo ali je še vključenih v evropske mreže odličnosti, kjer so ali še vodijo posamezne sklope raziskav.
d) Petrol že načrtuje postavitev vodikove črpalke in demonstracijska vozila na vodikov pogon (vključeni so tudi raziskovalni partnerji).
e) Cinkarna Celje je velik proizvajalec TiO2, ki je ključen material za pretvorbo sončne energije v vodik ali električno energijo.
e) Partnerji v CO se povezujejo tudi v druge formalne oblike, primer sta platforma za vodik in RCVT.Te aktivnosti ne kažejo le na dolgoročno usmerjenost partnerjev k ciljem, ki so skoraj identični ciljem CO, ampak tudi na povezovanja, ki tečejo že dlje časa in jih vodi dolgoročna skupna vizija (neodvisno od pričujočega CO). Prav uspešna pretekla povezovanja so pravzaprav največji porok za to, da bodo partnerji sodelovali ne le v času izvajanja CO, ampak tudi kasneje. CO NOT je torej predvsem kot priložnost, da že obstoječe aktivnosti še okrepimo in jih hkrati še bolj fokusiramo na konkretne naloge (preko razvoja konretnih prototipov, demonstracijskih projektov ipd.).

CO NOT zajema celoten spekter dejavnosti – od bazičnih raziskav novih materialov za pretvorbo sočne energije v elektriko ali vodik, priprave naprav za pretvorbo sočne energije, raziskave materialov in priprave prototipov naprav, ki izkoriščajo vodikovo ali električno energijo, izdelave sistemov naprav in nenazadnje trženja novih visokotehnoloških izdelkov oziroma produktov. Tu gre izključno za dejavnosti, ki namesto sedanjih fosilnih goriv uvajajo proizvodnjo in uporabo energijskih nosilcev z nizkim odsotkom emisije ogljika oziroma brez ogljikovih emisij, kar bo zmanjšalo delež emisij, ki jih proizvajamo pri nas in širše.

Sistematičen prehod v nizkoogljično družbo je lahko zelo kompleksen. Prepričani smo, da CO NOT omogoča skladen in celovit, predvsem pa sistematičen razvoj naprednih tehnologij, ki bodo pospešili prehajanje Slovenije v nizkoogljično družbo. Večina vključenih partnerjev predstavlja gonilno silo na svojem področju, ne le znotraj Slovenije, ampak tudi v evropskem ali celo svetovnem prostoru. Vsekakor pa naš CO ostaja odprt tudi za nove partnerje ter podpira možnosti skupnih projektnih prijav z zunanjimi partnerji, bodisi v slovenskem bodisi mednarodnem okviru.
Končni cilj CO NOT je naše aktivnosti razširiti na vso slovensko družbo. Ta cilj je pravzaprav nujen, saj so zaloge fosilnih goriv omejene. Več kot smiselno je, da alternative začnemo pospešeno razvijati že danes.
kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map