Conot
RRP 8: Demonstracijski projekt 1 – Postavitev polnilnega mesta za vodik

Nosilec: dr. Marta Svoljšak Jerman (Petrol)


Petrol kot ključni distributer energije v Sloveniji aktivno spremlja tehnologije prihodnosti in se nanje tudi pripravlja. Med njimi se posebej posveča uporabi vodika kot najčistejšega in najučinkovitejšega nosilca energije, ki v prihodnje lahko postane resna alternativa fosilnim gorivom. Zanima nas zlasti uporaba vodika v mobilnih napravah  (vozilih), ki so sicer že na razpolago, a se zaradi visoke proizvodne cene vodika zaenkrat uporabljajo le demonstracijsko in v omejenem obsegu. Skupaj s partnerji iz RCVT Petrol načrtuje demonstracijsko postavitev prvega polnilnega mesta za vodik za javno uporabo. Gre za demonstracijski projekt, ki ne more dosegati ekonomske upravičenosti, prinaša pa vrsto neposrednih in posrednih učinkov.

Cilj projekta je postavitev prve demonstracijske črpalke vodika v Sloveniji za raziskovalne in  promocijske namene.


Polnilno mesto bo integrirano v obstoječo Petrolovo bencinsko črpalko na ljubljanskem avtocestnem obroču. Vsebovalo bo rezervoar z vodikom pod tlakom 350 do 700 barov. Njegova kapaciteta bo napolnitev do 15 vozil dnevno. Čistost vodika bo 99.98%.

Izgradnja bo potekala v tehničnem sodelovanju z sodelavci iz RCVT, po potrebi bomo vključili tudi druge specializirane domače in tuje izvajalce. Demonstracijsko namestitev vodikove črpalke bomo izvedli ob strogem upoštevanju referenčnih priporočil v »HyApproval handbook for hydrogen fuelling stations«. V okviru demonstracijske postavitve vodikove črpalke bodo potekala sledeča dela:
•    Specificiranje zahtev.
•    Izbira izvajalcev.
•    Postavitev vodikove črpalke.
•    Testno obratovanje in dopolnitve.
•    Demonstracijsko obratovanje.
kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map