Conot
Razvojni center za vodikove tehnologije - RCVT
Vodik je gorivo prihodnosti in ena izmed ključnih prioritet Evropske Unije. Njegova uporaba bo zmanjšala odvisnost od fosilnih goriv in izrazito zmanjšala emisije toplogrednih plinov ter ostalih okolju škodljivih emisij.

Razvojni center za vodikove tehnologije (RCVT) je ustanovilo pet podjetij in dva raziskovalna inštituta z namenom pospešitve raziskav, razvoja in realizacije uporabnih projektov s področja vodikovih tehnologij v Sloveniji. Glavni cilj centra je povezava industrije z znanjem, lociranim na raziskovalnih inštitutih. Ostali cilji obsegajo ustvarjanje pogojev za prenos znanja, spodbujanje trajnega sodelovanja med raziskovalnim ter gospodarskim sektorjem, vpliv na razvojno politiko vlade, organizacijo strokovnih srečanj s področja vodikovih tehnologij in dolgoročno povečevanje konkurenčnosti slovenskih podjetij in inštitutov. Enake cilje kot jih ima center v svojem programu, bo izvajal tudi znotraj CO.

Center so ustanovili največji distributer goriv Petrol d.d., globalni razvojni dobavitelj naprednih rešitev na osnovi elektromotorjev in njihovih nadgradenj Domel d.d., podjetje s področja informatike, avtomatizacije in energetike Inea d.o.o., proizvajalec in distributer tehničnih plinov TPJ d.o.o., podjetje, ki deluje na področju gorivnih celicah s protonsko prevodnimi membranami Mebius d.o.o., največji slovenski Inštitut Jozef Stefan ter Kemijski inštitut z dvajsetletno tradicijo na področju gorivnih celic in vodikovih tehnologij.

RCVT s partnerji sodeluje na različnih projektih, ki vezani na vodikove tehnologije. RCVT s partnerji Domel d.d., Inea d.o.o., Institut Jožef Stefan, Mebius d.o.o. ter Kemijski inštitut Ljubljana sodelujejo pri razvoju in raziskavah sistemov, modulov in komponent agregata z gorivnimi celicami na primer na sistemu za dovod zraka, sistemu za vklope pri nizkih temperaturah, elektronskem modulu za vodenje in regulacijo, membranah, ter katalizatorjih. Petrol d.o.o., TPJ d.o.o. in RCVT postavljajo prvo polnilno mesto za komprimiran vodik v Sloveniji. V sodelovanju s Centrom odličnosti Nizkoogljične tehnologije, Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani ter Teromelektrarno Šoštanj se preučuje ekonomsko upravičena proizvodnja in distribucija vodika ter postavlja infrastruktura za demonstracijski projekt proizvodnje vodika. Omenjeni projekti so sofinancirani s strani Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Tehnološke agencije Slovenije. Partnerji centra Domel d.d., Institut Jožef Stefan, Inea d.o.o. in Kemijski inštitut Ljubljana intenzivno sodelujejo z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije na številnih projektih: lahko vojaško vozilo za posebne namene s 7 kW pomožnim napajalnim sistemom na gorivne celice, mobilna kogeneracijska enota z napajanjem na gorivne celice, mobilni testni laboratorij za testiranje vodikovih tehnologij, procesiranje goriv in 30 kW brezprekinitveni napajalni sistem na gorivne celice.

RCVT s partnerji je povezan s sorodnimi organizacijami na slovenskem in evropskem nivoju. RCVT je član evropske krovne organizacije za vodik in gorivne celice, »European Hydrogen Association« ter partner Centra odličnosti Nizkoogljične tehnologije. Partner centra Inea do.o. je polnopravni član najpomembnejšega evropskega združenja za gorivne celice »Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative – NEW IG«. Partnerji RCVT so člani Slovenske tehnološke platforme za vodik in gorivne celice (SIHFC), ki je sestavni del Evropske tehnološke platforme za vodik in gorivne celice.

O partnerjih


Domel d.d. ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , www.domel.si) je globalni razvojni dobavitelj naprednih rešitev na osnovi elektromotorjev in njihovih nadgradenj (ventilatorski sistemi, puhala za aplikacije v industriji, medicini ter gospodinjstvih, avtomobilska industrija). Podjetje je usmerjeno v aplikacije z zahtevami po naprednih tehnologijah. Domel je svetovno priznani dobavitelj sistemov za dovod zraka v sistemih z gorivnimi celicami, gnanih z elektronsko komutiranim puhalom. Ustanovljeno je bilo spin-off podjetje Domel Energija d.o.o. ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ), ki deluje kot predstavnik, distributer, svetovalec ter sistemski integrator sistemov z gorivnimi celicami (sistemi za pomožno napajanje, sistemi za neprekinjeno električno napajanje, kogeneracijski sistemi). Štirje omenjeni sistemi za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije se nahajajo v uporabi in številni drugi projekti so v fazi izvedbe.

Kemijski inštitut Ljubljana ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , www.ki.si) že približno dve desetletji intenzivno deluje na področju gorivnih celic in vodikovih tehnologij. Pet moderno opremljenih laboratorijev je vključenih na področju razvoja in testiranja postopkov in katalizatorjev za proizvodnjo vodika iz klasičnih fosilnih in zelenih goriv (mestni plin, dizelsko gorivo, bencin, etanol, metanol, bioetanol, biodizel …) ter testiranja membran za čiščenje vodika. Inštitut se prav tako ukvarja z razvojem in raziskavami na novih visokotemperaturnih protonsko prevodnih membranah na osnovi polimerov, z metodami za modeliranje prehoda protonov, z modeliranjem kinetike in procesov na elektrodi ter z elektrokatalizatorji za elektrokemične procese. Kemijski inštitut Ljubljana je vodilni partner Centra odličnosti Nizkoogljične tehnologije.

Slovenska najpomembnejša znanstvena inštitucija, Institut Jožef Stefan, je preko odseka Sistemi in vodenje ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , www.ijs.si) vključen v več projektov s področja implementacije sistemov z gorivnimi celicami v številnih praktično uporabnih aplikacijah. Glavnina raziskovalnih in razvojnih aktivnosti je posvečenih reševanju obstoječih problemov glede zanesljivosti, dostopnosti, varnosti, regulacije, diagnostike in ekonomskih tematik v raznovrstnih aplikacijah. Fokus raziskovalne skupine so raziskave, razvoj in testiranja različnih naprednih regulacijskih algoritmov za optimizacijo vodenja sistemov z gorivnimi celicami ter načrtovanje in razvoj namenskih elektronskih modulov za uporabo v različnih praktičnih aplikacijah z gorivnimi celicami.

Inea d.o.o. ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , www.inea.si) je slovensko podjetje za inženiring, ki deluje pretežno na razvoju in implementaciji industrijskih računalniško baziranih sistemov za vodenje in energetiko. Kot sistemski integrator predstavlja vodilno vlogo pri projektu razvoja mobilnega kogeneracijskega sistema. Inea ima ambicije postati vodilno slovensko podjetje na področju komercializacije sistemov z gorivnimi celicami v industrijskem okolju. Podjetje je delovalo na številnih projektih s področja vodikovih tehnologij s slovenskimi podjetji in inštituti, Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije ter tujimi partnerji.

Mebius d.o.o. ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , www.mebius.si) je novoustanovljeno podjetje, usmerjeno v razvoj, trženje in proizvodnjo komponent, modulov in sklopov v visoko in nizko temperaturnih gorivnih celicah s protonsko prevodnimi membranami (plinsko difuzijske elektrode, protonsko prevodne membrane ter membransko elektrodni sklopi). Podjetje je usmerjeno tudi v študije izvedljivosti, študije življenjskih ciklov, primerjalne analize učinkovitosti procesov, raziskave in razvoj novih kemijskih procesov za pretvorbo energije, mednarodno sodelovanje, zastopanje tujih in domačih podjetij ter organizacijo strokovnih srečanj.

Petrol d.d., Ljubljana ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , www.petrol.si) je vodilno energetsko podjetje v Sloveniji in glavni strateški dobavitelj naftnih derivatov in drugih energetskih proizvodov za slovenski trg in širšo regijo. Skozi obširno distribucijsko mrežo lastnih bencinskih servisov, Petrol oskrbuje voznike na slovenskih cestah in avtocestah s široko ponudbo avtomobilskih izdelkov in storitev ter nudi široko izbiro hrane, pijač in drugih izdelkov. Petrol gradi prvo polnilno mesto za vodik v Sloveniji. Sočasno sodeluje z vlado pri razvoju državnih pravilnikov za gradnjo polnilnih mest za vodik, kar bo omogočilo varno vključitev vodika na obstoječa polnilna mesta za bencin, dizel in utekočinjeni naftni plin.

TPJ d.o.o. ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ) s povezanimi podjetji proizvaja, distribuira in shranjuje tehnične pline (vodik, kisik, dušik, argon in mešanice plinov). Na področju sistemov z gorivnimi celicami se podjetje ukvarja s proizvodnjo, distribucijo, shranjevanjem in uporabo vodika. Glavni cilji so nadaljnji razvoj proizvodnje vodika na osnovi obnovljivih virov energije, razvoja logistike, shranjevanja in dobave ter dobava vodika končnemu uporabniku. Podjetje je na demonstracijskem projektu polnilnega mesta za vodik odgovorno za inženiring, razvoj, dobavo in shranjevanje vodika.

kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map